Hygiena-pikatestit pintapuhtauden mittaamiseen

Elintarvike­teollisuudessa toiminnan ja puhdistusten kehittäminen on mahdollista vain, jos puhtautta pystytään mittaamaan ja tuloksia seuraamaan. Puhdistuksista vastaavan henkilökunnan motivaation kannalta on tärkeää myös antaa palautetta puhdistustyön onnistumisesta. Tämä vaatii mittaustuloksia, sillä silmämääräisesti puhtaaksi arvioitu pinta voi sisältää huomattavan määrän soluperäistä likaa ja mikrobeja. Lue lisää Hygiena-tuotteista.

Hygiena®-pikamenetelmät toiminnan tehostamiseen

Hygiena®-pikamenetelmät tarjoavat elintarviketeollisuudelle tapoja tehostaa toimintaa ja nopeuttaa varastojen kiertoa. Hygienan luminometrijärjestelmät voivat nopeuttaa laadunvarmistukseen kuluvaa aikaa jopa 80 %, mikä tuottaa merkittävää kustannussäästöä. Lue lisää Hygiena-pikamenetelmistä.