Sensorist PRO -lämpötilanhallintajärjestelmä

Lämpötilanhallinta läpi koko valmistus- sekä kuljetusketjun aina kuluttajalle saakka on olennainen osa elintarviketurvallisuutta. Monissa yrityksissä lämpötilakirjaukset tehdään edelleen kynällä ja paperilla, mikä vie työaikaa. Valvonta tehostuu, kun lämpötilat tallentuvat automaattisesti suoraan Sensorist-pilvipalveluun.

Sensorist PRO -lämpötilanhallintajärjestelmä on pilvipohjainen ratkaisu, joka koostuu toimipaikkakohtaisesta keskittimestä ja siihen langattomasti liitettävistä lämpötilaloggereista. Lämpötilatiedot siirtyvät automaattisesti 15 minuutin välein keskittimen kautta pilvipalveluun, josta lämpötiloja voi seurata reaaliajassa. Ei enää aikaa vievää lämpötilojen kirjaamista paperille!

Sensorist PRO -järjestelmään voi asettaa automaattisia sähköposti- ja push-hälytyksiä, jotka aktivoituvat, mikäli lämpötilat eivät pysy asetetuissa raja-arvoissa. Sensorist -pilvipalvelusta saadaan helposti seurattua myös lämpötilatrendejä, mikä auttaa ennakoimaan kylmälaitteiden huoltoarvetta. Pilvipalvelu on käytettävissä mobiilisti sekä perinteisesti näyttöpäätteeltä.

Sensorist PRO -lämpötilanhallintajärjestelmä on kehitetty elintarviketeollisuuden ja suurkeittiöiden lämpötilan hallintaan. Järjestelmään voidaan helposti liittää kosteus- ja CO2-antureita.