Temperatuurihaldus, läbi kõigi valmistus- ja toimetusetappide kuni lõpptarbijani välja, on toiduohutuse oluliseks osaks. Paljud toidukäitlejad teevad temperatuurimärkmed endiselt pliiatsi ja paberiga, mis kulutab aega ja pahatihti kipub ka ununema. Kontroll on efektiivsem kui andmed salvestuvad süsteemi automaatselt.
Sensorist PRO -temperatuurihaldussüsteem on pilvepõhine lahendus, mis koosneb tegevuspaigakohasest keskusest ja sellega juhtmevabalt ühenduvatest termodatalogeritest. Temperatuuriandmed siirduvad automaatselt iga 15 minuti tagant keskuse kaudu andmepilve, millest neid saab jälgida reaalajas.
Sensorist PRO -süsteemi võib sisestada automaatseid e-mail või push-teavitusi, mis aktiveeruvad kui temperatuurid ei püsi ettenähtud piirides. Sensorist – pilveteenusega saab samuti jälgida erinevaid temperatuuritrende, mis võimaldab prognoosida külmaseadmete ennetavaid hooldusi.. Pilveteenus on kasutatav ka mobiilselt.
Sensorist PRO – süsteemiga on võimalik liita ka niiskuse- ning CO2- andureid.