Omavalvontasuunnitelma

Elintarvikelain mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava omavalvontaohjelma. Omavalvonta ohjaa koko yrityksen toimintaa.

Omavalvonnan suunnittelu on omavalvonnan alku. On huolehdittava siitä, että kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat sen hoitaa. Lisäksi varmistetaan, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäin ja että omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Myös koko järjestelmän toimivuutta arvioidaan määräajoin ja aina kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Omavalvontasuunnitelman päivitys

Yritysten tuotteissa, toimintaympäristössä ja omassa toiminnassa tapahtuu koko ajan muutoksia, joten myös omavalvontasuunnitelmaa tulee säännöllisesti ja tarpeiden mukaan päivittää.

Omavalvontasuunnitelman päivityksessä kuvataan ensin olemassa oleva tilanne ja kartoitetaan tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset muut laadunhallintaan, rakenteisiin ja yleisiin muihin toimintatapoihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Laadimme toimenpiteille etenemistapasuuunnitelman ja tarvittaessa me myös osallistumme muutosten toteuttamiseen.

Tavoitteena on aina paitsi saada omavalvontasuunnitelma vastaamaan todellista tarvetta ja tilannetta myös kehittää ja tehostaa koko laadunhallinnan toimintaa. Omavalvontasuunnitelman päivitystyön laajuus riippuu yrityksen koosta, toiminnan luonteesta sekä tarvittavien muutos- ja kehittämistoimenpiteiden määrästä.

Olipa toimintaympäristösi sitten elintarviketeollisuus, keittiö, ravintola taikka myymälä, saat meiltä asiantuntevaa apua omavalvontasuunnitelman luontiin ja päivitykseen!

Meiltä saat myös omavalvonnan avuksi käytettäviä pintahygieniatestejä, joilla voit osoittaa tilojesi puhtauden. Lue lisää esim. PRO-Clean pikatesteistä täältä.

Omavalvontalomake

    * = pakollinen tieto