Henkilöstön työskentelyhygienia

Elintarvikelaissa määrätään, että elintarvikehuoneistossa työskentelevän on pukeuduttava siististi, noudatettava hyvää henkilökohtaista hygieniaa sekä tarvittaessa käytettävä puhtaita ja soveltuvia suojavaatteita.

Pukeutuminen

• likaisia ja puhtaita vaatteita varten tulee olla erilliset pukukaapit
• puhtaita suojavaatteita tulee olla riittävästi, jotta vaihto voidaan suorittaa aina asusteen likaantuessa ja tarvittaessa tulee käyttää suojaesiliinaa. Suojaesiliinaa koskevat samat puhtaus- ja vaihtovelvoitteet
• suojavaatteiden tulee olla pitkähihaisia ja niiden tulee peittää alla olevat vaatteet
• helposti pilaantuvia ja pakkaamattomia elintarvikkeita käsiteltäessä tulee olla suojapäähine, joka peittää hiukset kokonaan

Käsihygienia

• kädet ovat suurin hygieniariski elintarvikevalmistuksessa
• kynnen aluset ja kynsinauhat ovat likaisimpia paikkoja käsissä, ja juuri niillä kosketetaan myös elintarviketta
• käsien välityksellä leviävät niin bakteerit kuin viruksetkin (kuten norovirus)
• useat käsissä viihtyvät mikrobit tuottavat elintarvikkeeseen joutuessaan toksiineja eli myrkkyjä, jotka voivat aiheuttaa myrkytysoireita. Näille myrkyille ei voi tulla vastustuskykyiseksi
• kädet pestään aina, kun aloitetaan pakkaamattoman elintarvikkeen käsittely. Lisäksi kädet pestään käsittelyn aikana, mikäli ne likaantuvat. Jos käytetään desinfioivia käsihuuhteita, tulee muistaa, että niitä saa käyttää vain puhtaisiin käsiin eikä korvaamaan käsienpesua
• suojakäsineitä tulisi käyttää kaikkein herkimmin pilaantuvien tuotteiden kohdalla ja teollisessa valmistuksessa. Suojakäsineet tulee muistaa vaihtaa aina, kun ne likaantuvat, eli vähintään yhtä usein kuin kädet pestään

Siivous- ja puhdistusvälineet

• puhdistustyön hallintaa helpottaa merkittävästi, mikäli puhdistusvälineet ovat merkittyjä siten, että niistä ilmenee aiottu käyttökohde. Merkintää helpottaa esimerkiksi välineiden värikoodaus. Värikoodauksella voidaan estää välineiden sekaantuminen ja ristikontaminaatioiden syntyminen

Pesuaineet

• pesuaineiden oikean käytön kannalta on hyvin tärkeää, että noudatetaan oikeaa annostelusuhdetta, jonka valmistaja on antanut. Pesutulokseen vaikuttavat myös oikea pesulämpötila, vaikutusaika ja mahdollinen mekaaninen puhdistus
• pesujen päätteeksi ennen desinfiointia on tehtävä huolellinen huuhtelu pesuainejäämien poistamiseksi ja desinfioinnin onnistumiseksi
• desinfiointiaineet voidaan joko jättää pinnoille tai ne tulee tietyn vaikutusajan jälkeen huuhtoa pois

Muut hygieniariskit

• henkilökunnan kulkureitit tulee suunnitella niin, että likaisilta alueilta kuljetaan mahdollisimman vähän puhtaalle alueelle. Optimitilanteessa tällaista risteävää liikennettä ei tule lainkaan, tai sitä kautta tuleva mahdollinen kontaminaatio estetään vaatteiden vaihdolla, desinfioinnilla, tilojen eriyttämisellä, jne
• työhön ja laitteiden huoltoon käytettävät välineet tulee pitää myös puhtaina sekä tarvittaessa puhdistaa ja desinfioida
• puhdistusvälineet tulee pitää puhtaina. Eri puhdistuskohteille pitää olla eri puhdistusvälineet