Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (905/2007) elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta mukaan ”elintarvikkeita on käsiteltävä niin, että tartuntatautien leviäminen ja elintarvikkeiden laadun huononeminen ehkäistään. Elintarvikkeet on suojattava mikrobeilta ja haittaeläimiltä”.

Haittaeläimet toimivat taudinkantajina epidemioille, jonka lisäksi ne ovat erittäin huonoa mainosta toiminnalle. Elintarviketilan luotettava haittaeläinhallinta auttaa turvaamaan liiketoimintasi häiriöttömän jatkumisen.

Lentävät hyönteiset

Lentävät hyönteiset ovat tunnetusti miljoonien taudinaiheuttajamikrobien kantajia. Näitä tauteja ovat mm. Listeria, Salmonella ja Escheria coli. Monet pahimmista elintarvikkeiden tuholaisista ovat alun perin ulkomailta kotoisin, mutta ne ovat päässeet pesiytymään maassamme pysyvästi erilaisiin tuotantolaitoksiin ja varastoihin. Näistä ne saattavat kulkeutua tuotteiden ja pakkausmateriaalien mukana kaupan eri portaiden kautta aina kuluttajan kotiin saakka. Useiden tuholaislajien yksilöitä kulkeutuu jatkuvasti lisää maahamme tuontitavaroiden mukana. Vähittäiskauppa toimii usein vain välirenkaana tässä kiusallisessa ketjussa. On myös paljon lajeja, jotka ovat täysin luonnonvaraisia maassamme ja kulkeutuvat kotiin ja yrityksiin aivan luonnollista reittiä, eli lentämällä tai muulla tavalla kulkeutumalla sisätiloihin ulkotiloista.

UV-laitteet antavat tehokkaan ympärivuorokautisen suojan lentäviä hyönteisiä vastaan. Laitteen valinta liiketilan mukaan on erittäin tärkeää, sillä laitteet toimivat eri tiloissa eri tavalla. Laitteen oikea tyyppi, tehokkuus ja asennus vaikuttavat oleellisesti saadun suojan laatuun ja tehokkuuteen.

Jyrsijät ja ryömivät hyönteiset

Suomessa kotitalouksien yleisimpiä tuholaisia ovat sokeritoukat, turkiskuoriaiset ja jyrsijät. Ryömivien hyönteisten kontrolloiminen on erittäin tärkeää, sillä ne voivat levitä elintarvikkeiden kautta. Laadukas kontrollointi antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti, jolloin haittaeläinkanta ei pääse leviämään ja ne saadaan poistettua huomaamattomasti. Myös jyrsijät toimivat taudinkantajina. Siistit ja huomaamattomat syöttiasemat on helppo sijoittaa ja niiden säännöllinen tarkastus ja raportointi kertovat tarkasti yrityksen jyrsijätilanteen. Tämän perusteella ryhdytään mahdollisiin tarvittaviin toimenpiteisiin.