Elintarvikelainsäädäntö

Elintarvikealan toimintaa säädellään niin kotimaisessa lainsäädännössä kuin EU:n lainsäädännössä. Kotimaisessa lainsäädännössä kokoavana lakitekstinä toimii elintarvikelaki (23/2006).

Elintarvikelaki (23/2006) määrittelee kotimaiset erityispiirteet elintarvikelainsäädännön soveltamiseksi. Elintarvikelaki ottaa huomioon EU:n lainsäädännön eikä ole ristiriidassa sen kanssa, vaan täydentää sitä. EU:n perussäädökset ovat:

Yleinen elintarvikeasetus 178/2002/EY

Yleinen valvonta-asetus 882/2004/EY

Yleinen hygienia-asetus 852/2004/EY

Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-asetus 853/2004/EY

Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset -asetus 2073/2005/EY

Eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygienia-asetus 905/2007

Näiden lisäksi EU:n ja Suomen lainsäädännössä on paljon alakohtaisia säädöksiä, joissa peruslainsäädäntöä tulkitaan yksityiskohtaisemmin. Elintarvikelainsäädäntöä on koottu mm. seuraavien tahojen toimesta:

EVIRA
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
FINLEX