netfood® kvalitetsservice frigör kundens resurser till grundaffärsverksamhet. Tjänsterna uppbyggs alltid så att de motsvarar kundbehovet. Tjänsterna berör t.ex. ansvarspersonresurser, användbarhetsutveckling av laboratoriefunktioner och kvalitetskunskap eller outsourcing av kvalitets- och laboratoriefunktionen i sin helhet.

Uthyrning av ansvarspersoner

Net-Foodlab Oy erbjuder livsmedelsindustrin ett kostnadseffektivt sätt att stärka kvalitetssäkrings- och laboratorieresurser helt efter behov. netfood®-ansvarspersonuthyrning är ofta den effektivaste lösningen för behov av t.ex. laboratorie- eller kvalitetschefer.

Utveckling av laboratoriefunktioner

Net-Foodlab Oy erbjuder täckande service för utveckling av laboratoriefunktionernas verksamhet och lönsamhet. De nya netfood®Laboratory Analysis- tjänsterna har utvecklats till att täcka både industrins och offentliga samfunds behov.

Laboratoriefunktionernas outsourcinglösningar

Ifall laboratoriefunktionerna inte hör till företagets absoluta baskunnande, lönar det sig att tänka på outsourcing. Net-Foodlab AB erbjuder lösningar som stöder kundens affärsverksamhet, samt datasystemtjänster för outsourcing av industrins laboratorier och kvalitetssäkring.