Net-Foodlab AB laboratoriet är ett testningslaboratorium T205 ackrediterat av
ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025.

Den verksamhet och de verksamhetsställen som ingår i det ackrediterade behörighetsområdet tillhandahålls
på begäran/finns utlagda på vår webbplats www.finas.fi

Vi är en pålitlig partner för våra kunder, både vid daglig kvalitetssäkring och vid lösningar i problemsituationer. Vårt laboratorium är normalt öppet 7.30 – 15.30, men vi betjänar vid behov också kvällstid och under veckoslut.

Laboratorieundersökningar

Vårt laboratorium erbjuder förutom traditionella mikrobiologiska och kemiska undersökningar, också många snabbmetoder, som hänför sig till luminometri och antikroppsbestämningar, t.ex hygifood ATP- service för snabb och effektiv kontroll av ythygien. Tillsammans med våra samarbetskumpaner kan vi i praktiken erbjuda alla laboratorietjänster, som våra kunder behöver, på ett och samma ställe.

Provtagnings- och provavhämtningsservice

Till vår service hör att tillhandahålla provavhämtning och provtagningstjänster efter kundens behov. Vår effektiva logistik omfattar förutom Sydvästra Finland också Västra, Södra och Mellersta Finlands regioner.

Forskningsprojekt

Förutom kvalitetskontrollforskning utför vårt laboratorium också olika produktutvecklings- och exportprojekt. Ta del av vårt omfattande kunnande då det gäller analytik och processer!