Hygiena-pikatestit pintapuhtauden mittaamiseen

Elintarvike­teollisuudessa toiminnan ja puhdistusten kehittäminen on mahdollista vain, jos puhtautta pystytään mittaamaan ja tuloksia seuraamaan. Puhdistuksista vastaavan henkilökunnan motivaation kannalta on tärkeää myös antaa palautetta puhdistustyön onnistumisesta. Tämä vaatii mittaustuloksia, sillä silmämääräisesti puhtaaksi arvioitu pinta voi sisältää huomattavan määrän soluperäistä likaa ja mikrobeja. Lue lisää Hygiena-tuotteista.

netfood®-kumppanuuspalvelut elintarviketeollisuudelle

Teollisuudelle netfood®-kumppanuuspalvelumme tarjoavat runsaasti tuotantoon ja toiminnan laatuun liittyviä koulutuspalveluita ja kehityspalveluita. Esimerkkejä niistä ovat muun muassa erilaiset laadun ja hygienianhallintaan liittyvät koulutukset, hygienia- ja laatujärjestelmäauditoinnit, validointipalvelut sekä omavalvonnan ja laatujärjestelmien kehittämisprojektit.

Hygiena®-pikamenetelmät toiminnan tehostamiseen

Hygiena®-pikamenetelmät tarjoavat elintarviketeollisuudelle tapoja tehostaa toimintaa ja nopeuttaa varastojen kiertoa. Hygienan luminometrijärjestelmät voivat nopeuttaa laadunvarmistukseen kuluvaa aikaa jopa 80 %, mikä tuottaa merkittävää kustannussäästöä. Lue lisää Hygiena-pikamenetelmistä.

hygifood®-laboratoriopalvelut elintarviketeollisuudelle

Akkreditoitu elintarvikelaboratoriomme tarjoaa kaikki tutkimukset elintarvikesektorin omavalvontaan ja tuotekehitykseen. Perinteisten mikrobiologisten ja kemiallisten tutkimusten lisäksi tarjoamme myös allergeenitutkimukset, hygieniatutkimukset sekä tuotteiden steriilitestauksen luminometrisilla pikamenetelmillä. Testaus onnistuu tarvittaessa myös asiakkaan omissa tiloissa. Nouto-, näytteenotto- ja raportointipalvelumme toimivat kaikkialla Suomessa.