Dokon EDOC -sähköinen laadunhallintajärjestelmä

Vain omavalvontasuunnitelman asianmukaisella noudattamisella voidaan varmistaa, että käytettävät elintarvikkeet ovat kuluttajalle turvallisia. Tämä vaatii kuitenkin sekä ohjeita että tarkastuksia, mikä puolestaan tarkoittaa useimmiten suurta määrää erilaisia papereita ja kirjaamista.

Entä jos sekä ohjeet että kirjaukset olisivatkin sähköisessä muodossa? Ei enää paperien pyörittelyä ja dokumenttien etsimistä vaan omavalvonnan kaikkien osien hallinta yhdessä järjestelmässä, jota voidaan käyttää PC:llä, tabletilla tai puhelimella.

Dokon EDOC -järjestelmään luodaan asiakkaan toimintaan sopiva laadunhallintakokonaisuus (=SIP eli Self Inspection Program), johon voidaan sisällyttää kaikki tarvittavat ohjeet, tarkastukset ja kirjaukset. Raaka-aineiden vastaanottotarkastukset, lämpötilamittaukset, siisteystarkastukset, tuhoeläintorjuntaan liittyvät muutokset tai vaikka metallinilmaisinten toiminnan tarkastuksia ja ennakkohuoltojen aikatauluttaminen – kaikki samassa järjestelmässä! Dokon EDOC muistuttaa automaattisesti tehtävistä töistä ja näyttää tarvittavat työohjeet. Järjestelmään voidaan helposti kirjata sekä käyttäjien kommentit että esim. kuvat hygieniakierrosten havainnoista. Suoraan puhelimen tai tabletin kameralla! Sähköinen omavalvonta on tehokasta!

Dokon EDOC -sähköinen laadunhallintajärjestelmä räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan toimintaa ja järjestelmään voidaan liittää myös erillinen Sensorist PRO -järjestelmä, jolla voidaan valvoa mm. kylmiöiden ja tuotantotilojen lämpötiloja – ja ilmankosteutta.