Dokon EDOC -digitaalne kvaliteedijuhtimisesüsteem

Ainult enesekontrolliplaani nõuetekohasel järgimisel saab tagada, et kasutatavad toiduained on tarbijatele turvalised. See kõik nõuab erinevaid juhendeid ja kontrollitoiminguid, mis omakorda tähendab tihti arvukalt erinevaid dokumente ja täidetavaid seirelehti.
Korraldades need vajalikud toimingud digitaalselt jääb ära arvukate paberdokumentide lehitsemine ning otsimine. Enesekontrolli kõikide osade haldus toimub ühes süsteemis, kas PC, tahvelarvuti või nutitelefoniga.
Dokon EDOC -süsteemi luuakse kliendi tegevusele sobiv kvaliteedihaldusetervik (=SIP ehk Self Inspection Program), kuhu saab viia sisse kõik vastavad juhendid, kontrollid ja märkmed. Toorainete vastuvõtukontrollid, temperatuurimõõtmised, hügieenikontrollid, kahjuritõrjeprogrammi tegevused ja kasvõi metallidetektori tehnokontrolli ja hoolduste graafikud – kõik ühes süsteemis! Dokon EDOC annab automaatselt teada tegemist vajavatest toimingutest ja näitab samas ka vajalikud tööjuhendid. Süsteemi saab hõlpsalt märkida ka kasutajate kommentaarid ja ka näiteks sama nutiseadmega tehtud fotod puudustest.
Dokon EDOC – digitaalne kvaliteedijuhtimissüsteem luuakse vastavalt kliendi vajadustele ja sinna on võimalik ka liita spetsiaalne Sensorist PRO -süsteem, külmkambrite ning tootmisruumide temperatuuri ja niiskuse jälgimiseks.