Pintapuhtaus- ja kiertovesien puhtaustarkkailu ATP-testauksella

ATP-testaus on nopea menetelmä, jota käytetään pintapuhtaustarkkailuun pakkaus-, siivous- ja hoitoalalla sekä elintarvike- ja juomatuotannossa. Menetelmä sopii myös esim. CIP- ja kiertovesien tarkkailuun.

Adenosiinitrifosfaatti (ATP) on läsnä kaikissa eloperäisissä aineissa, ja sitä käytetään kaikissa elävissä soluissa olevan energian yleismaailmallinena yksikkönä. ATP:tä syntyy ja/tai hajoaa kaikessa metabolisessa toiminnassa, kuten esim. kasvien fotosynteesissä, ihmisen lihastoiminnassa, sienieliöiden hengityksessä ja hiivan käymisreaktiossa. Näin ollen suurin osa elintarvikkeista ja mikrobisoluista sisältää jonkin verran luonnossa esiintyvää ATP: tä.

Hygiena-luminometrit (yhdessä ATP-testipuikkojen kanssa) käyttävät reagenssin avulla aikaansaatua bioluminesenssia eli biologista valotuotantoa ATP-jäämien havaitsemiseen pinnoilta. ATP: n läsnäolo pinnalla viittaa epäasianmukaiseen puhdistukseen ja saastumiseen, joita ovat mm. ruokajäämät, allergeenit ja/tai bakteerit. Tämä tarkoittaa, että pinta voi toimia edelleen bakteerien kasvualustana.

ATP-seurantaa käytetään omavalvonnan välineenä, jotta voidaan varmistaa onnistunut siivous tai muu puhdistus. Näin voidaan tarpeen vaatiessa reagoida nopeasti ja tehdä korjaavat toimenpiteet. Säännöllinen ja tehokas ATP-valvonta on parasta laadunhallintaa; se estää ristikontaminaation, parantaa mahdollisesti tuotteen laatua ja säilyvyyttä, suojaa tuotemerkin mainetta, hoitolaitoksissaa tukee potilasturvallisuutta sekä noudattaa HACCP-vaatimuksia.