Omavalvontasuunnitelma

Omavalvonnan suunnittelu on omavalvonnan alku.

On tärkeää, että kaikki yrityksessä tietävät osuutensa omavalvonnan toteuttamisessa ja osaavat hoitaa sen. On myös huolehdittava, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäin ja omavalvonnan kirjaukset tehdään oikein ja ajallaan. Koko järjestelmän toimivuutta arvioidaan määräajoin ja aina silloin, jos yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Elintarvikealan yritysten tulee suorittaa tuotannon laadun ja tuotantohygienian varmistamiseksi omavalvontaa, jota ohjaa omavalvontasuunnitelma. Suunnitelma on kuvattava kirjallisesti, sitä tulee toteuttaa ja sen toteutumisesta tulee pitää kirjaa. Elintarvikelain 23/2006 mukaisesti kaikilla elintarvikealan toimijoilla on oltava kirjallinen omavalvontaohjelma. Elintarvikehuoneiston omavalvontajärjestelmä sisältää omavalvonnan tukijärjestelmän, HACCP-järjestelmän ja henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuksen. Omavalvonnan tukijärjestelmään kuuluvat hygieeniset olosuhteet, menettelyt ja tuotteet sekä niiden valvonta.

Omavalvontasuunnitelman päivitys

Yritysten tuotteissa, toimintaympäristössä ja omassa toiminnassa tapahtuu koko ajan muutoksia, joten myös laadunhallintaa ohjaavaa omavalvontasuunnitelmaa tulee säännöllisesti ja tarpeiden mukaan päivittää. Omavalvontasuunnitelman päivitys koostuu olemassa olevan järjestelmän läpikäymisestä ja arvioinnista, minkä tarkoituksena on kuvata tarkkaan olemassa oleva tilanne. Tämän jälkeen kartoitetaan tuotannossa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä mahdolliset muut laadunhallintaan, rakenteisiin ja yleisiin muihin toimintatapoihin liittyvät kehittämistoimenpiteet. Samalla laaditaan etenemistapa niiden toteuttamiseksi ja tarvittaessa osallistutaan muutosten toteuttamiseen.

Tavoitteena on aina paitsi saada omavalvontasuunnitelma vastaamaan todellista tarvetta ja tilannetta myös kehittää ja tehostaa koko laadunhallinnan toimintaa. Päivitystyön laajuus riippuu yrityksen koosta, toiminnan luonteesta sekä tarvittavien muutos- ja kehittämistoimenpiteiden määrästä.

Olipa toimintaympäristösi sitten elintarviketeollisuus, keittiö, ravintola taikka myymälä, saat meiltä asiantuntevaa apua omavalvontasuunnitelman luontiin ja päivitykseen!

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

  1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
  2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
  3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus