Hygieniaosaamiskoulutus

Koulutusta, kertausta ja hygienipassi.

Elintarvikelain mukaan elintarvikkeiden kanssa työskentelevien henkilöiden on tunnettava elintarvikehygienian ja omavalvonnan perusteet sekä oikeat ja turvalliset elintarvikkeiden käsittelytavat. Osoituksena tästä on hygieniapassi.

Hygieniapassi

Hygieniapassin saa suoritettuaan hyväksyttävästi virallisen hygieniaosaamistestin. Hygieniaosaamistestejä voivat tehdä Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymät testaajat, joita Net-Foodlab Oy:ssä on useita. Hygieniaosaamistestejä järjestetään tarpeen mukaan joko asiakkaan omissa tiloissa tai Net-Foodlab Oy:n toimipisteissä. Testiaika on 45 minuuttia, jonka jälkeen käydään läpi kysymykset ja oikeat vastaukset. Kaiken kaikkiaan testitilaisuuteen kuluu aikaa noin tunti. Hygieniatesteihin voi ilmoittautua joko puhelimitse tai sähköpostitse. Testejä voidaan järjestää yleensä noin viikon varoitusajalla.

Hygieniakoulutus ja -kertaus

Hygieniaosaamista tulee ylläpitää ja kehittää säännöllisillä 1–2 vuoden välein järjestettävillä koulutuksilla. Hygieniaosaamiskoulutuksia ja -kertauksia järjestetään tarpeen mukaan joko asiakkaan omissa tiloissa tai Net-Foodlab Oy:n toimipisteissä.

Koulutukset voivat olla kestoltaan joko lyhyitä 2–4 tunnin kertauksia tai yhden päivän mittaisia koulutuspaketteja. Koulutus voi olla yleiseen hygieniaosaamiseen liittyvää kertausta tai siinä voidaan keskittyä johonkin tiettyyn asiakkaan toiminnan kannalta keskeiseen hygieniakentän osa-alueeseen. Koulutukseen voidaan yhdistää tarpeen mukaan myös hygieniaosaamistesti.

Hygieniaosaamiskoulutukset järjestetään asiakkaan tarpeen ja aikataulun mukaisesti. Koulutukset voidaan sisällöstä ja paikkakunnasta riippuen järjestää yleensä muutaman viikon varoitusajalla.

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

  1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
  2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
  3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus