Elintarviketurvallisuusjärjestelmät

Päivitä omavalvonta elintarviketurvallisuusjärjestelmäksi.

Kun laadunhallinnasta saatavaa hyötyä halutaan kasvattaa, päivitetään omavalvontajärjestelmä yleensä elintarviketurvallisuusjärjestelmäksi. Yleisin valinta standardiksi on ISO 22000, jonka osaksi voidaan liittää myös yrityksen muut toiminnot. Muita vaihtoehtoja ovat mm. BRC-, IFS- ja FSSC 22000 -standardit.

Omavalvonta- ja laatujärjestelmien kehittäminen

Net-Foodlab Oy:n kehittämispalvelut ovat tehokas apuväline laadunhallinnan eri osa-alueiden kehittämiseen. Olipa kyseessä omavalvontajärjestelmän päivittäminen tai ISO 22000-, BRC- tai IFS-elintarviketurvallisuusjärjestelmän rakentaminen, asiakkaamme voivat luottaa Net-Foodlab Oy:n kokeneen kehittämistiimin osaamiseen. docfoodtm CERT -kehittämispalvelut on tarkoitettu järjestelmäsertifiointia hakeville yrityksille.

Elintarviketurvallisuuskoulutukset

Elintarviketurvallisuusjärjestelmän suunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto edellyttävät useimmiten vähintään avainhenkilöstön kouluttamista. Valittavan standardin vaatimukset on yleensä tehokkainta omaksua sopivan koulutuksen avulla. Lisää osaamista tarvitaan yleensä myös elintarviketurvallisuus­järjestelmien perustana olevan HACCP-menettelyn tehokkaasta käytöstä. Net-Foodlab Oy:n tuottamat ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt koulutukset ovat kustannustehokas tapa varmistaa järjestelmäsuunnittelun onnistuminen ja uuden elintarviketurvallisuusstandardin sujuva käyttöönotto.

Elintarviketurvallisuusjärjestelmiin liittyvät koulutukset koostuvat kahdesta osasta. Toisessa osassa keskitytään valitun järjestelmästandardin rakenteeseen ja erityisvaatimuksiin sekä toisessa yleisiin HACCP-periaatteisiin ja menettelyihin. Laatujärjestelmävaatimusten mukaisesti koulutettavat saavat kurssin suorittamisesta erillisen todistuksen, jossa on kuvattu koulutuksen sisältö ja laajuus.

Niin elintarviketurvallisuusjärjestelmän kuin sen vaatimien koulutustenkin laajuus riippuu yrityksen koosta, toiminnan luonteesta sekä henkilöstön koulutustaustasta. Koulutusryhmien koko ja koulutusaikataulu sovitetaan aina yrityksen normaaliin tuotantorytmiin sopivaksi.

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

  1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
  2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
  3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus