Hygienia- ja laatuauditioinnit

Varmista tuotannon ja toiminnan laatu.

Tarve varmistua sekä oman yrityksen eri toimipisteiden että alihankkijoiden tuotannon ja toiminnan laadusta kasvaa jatkuvasti. Kun tuotanto- ja jakeluketjussa on useita toimijoita, on tärkeää, että koko ketju toimii samojen laatu- ja hygieniaperiaatteiden mukaisesti. Hygienia- ja laatuauditointipalvelumme on varma ja kustannustehokas ratkaisu.

Auditointipalvelut tarjoavat kustannustehokkaan tavan valvoa ja kehittää omien tuotanto- ja myyntipisteiden toimintaa. Palvelut soveltuvat myös alihankkijoiden toiminnan arviointiin, mikä on tärkeää muun muassa oman brändin suojaamiseksi. Net-Foodlab Oy:n ammattilaiset toimivat asiantuntijoina myös yrityksen oman toiminnan auditoinneissa ja tarkastuksissa. Tämä on hyväksi todettu tapa vahvistaa laadukasta yrityskuvaa.

Auditoinnin sisältö ja laajuus sovitaan aina toiminnan luonteen ja tilannekohtaisten vaatimusten mukaisesti. Myymälä- ja suurkeittiökohteiden auditoinneissa keskitytään varmistumaan voimassa olevien hygienia- ja omavalvontaohjeiden noudattamisesta, pintojen ja työvälineiden asianmukaisesta puhdistuksesta sekä puhdistustulosten tarvittavasta tasosta. Tuotantoyritysten auditoinneissa käydään läpi laadunhallintadokumentaatio ja arvioidaan myös omavalvonnan ja laadun hallinnan toimivuutta ja riittävyyttä kokonaisuudessaan. Perusvaihtoehtoina räätälöinnin pohjana ovat toimipiste-, alihankkija- ja keskusliikeauditointipalvelupaketit.

Koko laatuketju hallintaan

Auditointipalvelun avulla yritys voi varmistua eri toimipisteidensä ja alihankkijoidensa toiminnan hygienian tilasta. Palveluun voidaan liittää myös alustava liiketaloudellinen analyysi esimerkiksi kriittisistä ja merkittävässä asemassa olevista alihankkijoista. Auditointiraportit toimitetaan halutussa muodossa. Netfood-tietokantaan koottuna ne ovat tehokas työkalu kymmenissä toimipisteissä ja alihankkijayrityksissä sekä koko yrityksen laatuketjun hallinnassa.

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

  1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
  2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
  3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus