Miksi laatua valvotaan?

Omavalvonta on lakisääteistä kaikille elintarvikealan yrityksille. Oikein suunnitellun ja toteutetun omavalvonnan avulla varmistat lainsäädännön mukaisen elintarviketurvallisuuden ja lisäät toimintasi tuloksellisuutta. Omavalvonta on avain asiakastyytyväisyyteen ja viihtyvyyteen sekä hävikin vähenemiseen.

Prosessien toimivuuden varmistamiseksi

 • laitteiden toiminnan varmistaminen
 • tuotantokatkojen ja -häiriöiden estäminen
 • tuotantoteknisten häiriöiden välttäminen

Tuoteturvallisuuden varmistamiseksi

 • lain ja asetusten täyttäminen
 • asiakasreklamaatioiden ehkäiseminen
 • liiketoimintahäiriöiden välttäminen

Tuoteominaisuuksien varmistamiseksi

 • asiakastyytyväisyys
 • brändin suojaaminen
 • liiketoiminnan turvaaminen myös tulevaisuudessa

 
Laatua valvotaan toiminnan tuloksellisuuden eli rahan vuoksi

EVIRA: "Omavalvonta lisää elintarviketurvallisuutta ja kohdistaa yrityksen valvontaan käyttämät voimavarat riskien kannalta oleellisimpiin hallintapisteisiin ja käyttökelpoisimpiin ehkäiseviin toimenpiteisiin. Yrityksessä tietoisuus oman toiminnan laadusta kasvaa ja toiminta on entistä suunnitelmallisempaa. Tämä lisää toiminnan sisäistä ryhtiä ja jäntevyyttä. Hävikki vähenee, toiminnan tuloksellisuus lisääntyy ja asiakkaiden ja viranomaisten luottamus ja tyytyväisyys lisääntyy. Näin syntyy varmuus tuotteiden ja toiminnan laadusta ja turvallisuudesta. Useissa tapauksissa toimiva omavalvonta vähentää viranomaisvalvonnan tarvetta tai ainakin siitä aiheutuvia kustannuksia."

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

 1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
 2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
 3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus