Elintarvikelainsäädäntö

Elintarvikealan toimintaa säädellään niin kotimaisessa lainsäädännössä kuin EU:n lainsäädännössä. Kotimaisessa lainsäädännössä kokoavana lakitekstinä toimii elintarvikelaki (23/2006).

Elintarvikelaki (23/2006) määrittelee kotimaiset erityispiirteet elintarvikelainsäädännön soveltamiseksi. Elintarvikelaki ottaa huomioon EU:n lainsäädännön eikä ole ristiriidassa sen kanssa, vaan täydentää sitä. EU:n perussäädökset ovat:

  • Yleinen elintarvikeasetus 178/2002/EY

  • Yleinen valvonta-asetus 882/2004/EY

  • Yleinen hygienia-asetus 852/2004/EY

  • Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-asetus 853/2004/EY

  • Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset -asetus 2073/2005/EY

  • Eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygienia-asetus 905/2007

Näiden lisäksi EU:n ja Suomen lainsäädännössä on paljon alakohtaisia säädöksiä, joissa peruslainsäädäntöä tulkitaan yksityiskohtaisemmin. Elintarvikelainsäädäntöä on koottu mm. seuraavien tahojen toimesta:

Tuoteryhmät

Miksi Net-Foodlab Oy?

  1. Osaaminen: Laadunhallinnan ja analytiikan ammattilainen
  2. Yrittäjävetoisuus: Joustavuus ja hyvä palvelu ovat kunnia-asia
  3. Luotettavuus: FINAS-akkreditointi ja AAA-luottoluokitus