hygifood® laboratorieservice

De av Net-Foodlab Oy erbjudna laboratorietjänsterna har utvecklats för att omfatta alla laboratoriebehov som industrins och storkökens kvalitetskontroll och produktutveckling har.

 

LaboratorioVårt laboratorium är ett FINAS- ackrediterat provningslaboratorium T205 (tilläggsuppgifter) och har EVIRA godkännande EL307. Vi är en pålitlig partner för våra kunder, både vid daglig kvalitetssäkring och vid lösningar i problemsituationer. Vårt laboratorium är normalt öppet 7.30 – 17, men vi betjänar vid behov också kvällstid och under veckoslut.

 

Laboratorieundersökningar

 

Vårt laboratorium erbjuder förutom traditionella mikrobiologiska och kemiska undersökningar, också många snabbmetoder, som hänför sig till luminometri och antikroppsbestämningar, t.ex hygifood ATP- service för snabb och effektiv kontroll av ythygien. Tillsammans med våra samarbetskumpaner kan vi i praktiken erbjuda alla laboratorietjänster, som våra kunder behöver, på ett och samma ställe.

 

 

Provtagnings- och provavhämtningsservice

 

Till vår service hör att tillhandahålla provavhämtning och provtagningstjänster efter kundens behov. Vår effektiva logistik omfattar förutom Sydvästra Finland också Västra, Södra och Mellersta Finlands regioner.

 

 

Forskningsprojekt

 

Förutom kvalitetskontrollforskning utför vårt laboratorium också olika produktutvecklings- och exportprojekt. Ta del av vårt omfattande kunnande då det gäller analytik och processer!